Spór o Caravaggia

Konsekwencje błędnej atrybucji dzieła Caravaggia przez Sotheby’s w 2006 roku będą rozstrzygane przez Sąd Najwyższy w Londynie. W grę wchodzi 50 milionów funtów.

Obraz Caravaggio o potencjalnej wartości 50 milionów funtów jest przedmiotem sprawy sądowej pomiędzy poprzednim właścicielem i domem aukcyjnym Sotheby’s. Dom aukcyjny sprzedał w 2006 roku pracę mistrza Renesansu za 50 400 funtów. Obraz „Cardsharps” został wówczas opisany w katalogu aukcyjnym jako siedemnastowieczna kopia słynnego dzieła Caravaggia o tym samym tytule. Kupił go brytyjski historyk sztuki sir Denis Mahon, który zidentyfikował obraz jako wczesną pracę Caravaggia, a nie naśladowcy, jak to określał katalog.

 

Teraz pierwotny właściciel, Lancelot Thwaytes, który wystawił obraz na aukcję w 2006 roku wniósł pozew do Sądu Najwyższego w Londynie. Twierdzi, że Sotheby’s nie przeprowadził niezbędnych badań i analiz obrazu przed wystawieniem pracy na aukcję, które pozwoliłyby określić rzeczywiste autorstwo Caravaggia. W oświadczeniu Sotheby’s czytamy, że obraz jako kopię zakwalifikował znawca Caravaggia Richard Spear oraz kilku innych wiodących ekspertów.

 

Obraz znajdował się w posiadaniu rodziny Lancelota Thwaytesa od 1962 roku. Teraz Thwaytes żąda wypłaty odszkodowania, odsetek i kosztów związanych z różnicą cen między kwotą sprzedaży (50,4 tys. funtów) a rynkową wartością dzieła w 2006 roku.

 

Właściciel obrazu, sir Denis Mahon zmarł w 2011 roku, pozostawiając swoją kolekcję 58 dzieł sztuki o wartości 100 milionów dolarów muzeom i galeriom w Wielkiej Brytanii. Był znawcą twórczości Caravaggia i przyczynił się do identyfikacji kilku jego dzieł. Obecnie sporny obraz „Cardsharps” znajduje się w muzeum w Kimbell w Teksasie.

 

Art&Business

ZOSTAW ODPOWIEDŹ