Abbey House

Inicjatywa Abbey House, powstała na gruncie wieloletnich doświadczeń biznesowych oraz pasji Pawła Makowskiego, Filipa Wyganowskiego i Norberta Pyffla. Jak przekonują pomysłodawcy, Dom Aukcyjny Abbey House (DAAH), który powstał na wzór swoich najlepszych zachodnich odpowiedników, jest odpowiedzią na potrzebę alternatywnych form inwestowania kapitału oraz próbą zapełnienia luki, jaka istnieje w tej materii na polskim rynku.

Sztuką w biznesie jest inwestowanie w sztukę Abbey House, to luksusowy dom aukcyjny dzieł sztuki, który swoją działalność rozpoczął w połowie 2010 roku i planuje do jego końca wejść na alternatywny rynek giełdy warszawskiej – NewConnect.

To, co odróżnia Abbey House od innych domów aukcyjnych, czy też ogólnie platform promowania sztuki, to jego mariaż ze światem biznesu. Znalezienie wspólnego mianownika dla tych do tej pory oddzielnych bytów, owocuje korzyściami dla nich obu. Biznes, daje bowiem różnorodne, nowatorskie narzędzia promocji polskich artystów i ich dzieł. Sztuka z kolei podnosi prestiż i przynosi zyski instytucjom, które w nią inwestują.

W swojej działalności DAAH S.A. stawia sobie za cel uzyskanie statusu wiodącego na rynku polskim domu aukcyjnego dzieł sztuki współczesnej, ale także głównego trendsettera i mecenasa tejże sztuki oraz jej twórców. Osiągnięcie tego jest w pełni możliwe dzięki:

– instytucjonalnemu charakterowi Spółki, którą gwarantuje rada ekspertów zgromadzona przy Abbey House. Fakt ten przekłada się na rosnące zainteresowanie ze strony instytucji, oraz prywatnych inwestorów alternatywnymi formami lokowania kapitału

– realizacji misji edukacyjnej poprzez połączenie sił z dwiema dużymi markami: domem aukcyjnym Rempex oraz najstarszym opiniotwórczym magazynem o sztuce Art & Business, który od października 2010 pojawił się w sprzedaży w nowej odsłonie zarówno graficznej jak i merytorycznej. Obecnie Abbey House jest właścicielem 60% udziałów miesięcznika.

– utworzeniu pierwszej w Polsce platformy notowań dzieł sztuki

– podejściu inwestycyjnemu, będącego odzwierciedleniem możliwości lokowania kapitału na polskim rynku dzieł sztuki, którego szacowana wartość wynosi 200-300 mln złotych, przy 10 % potencjale wzrostu.

Działalność Domu Aukcyjnego Abbey House jest związana z aktywizacją rynku sztuki w Polsce i uczynieniem z rodzimych dzieł sztuki i dóbr luksusowych produktów inwestycyjnych. Jednocześnie spółka kładzie silny nacisk na promowanie polskich, młodych artystów oraz ich prac poprzez współpracę z zachodnimi domami aukcyjnymi Sothesby’s oraz Philip de Purry & Co. Jak również na budowanie zbiorowej świadomości wartości, jaką stanowi budowanie pokoleniowych kolekcji dzieł sztuki.

 

Dom Aukcyjny Abbey House

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ